Dù vợ không cho ngủ chung nhưng anh T. vẫn không tìm hiểu đến nơi đến cùng nguyên nhân. Ngày thì làm việc, đêm về T. lại trải chiếu nằm dưới đất như không có gì. Đêm nào cũng bắt chồng nằm dưới đất Đám cưới của đôi uyên ương Ng.V.T (26 tuổi) và C.T.K.L